Cene knjigovodstvenih usluga

Nasi klijenti su:

 • Privredna društva,
 • Preduzetnici,
 • Razna udruženja.


Polazeći od činjenice da svaka firma nosi određene spesifičnosti koje zahtevaju pojedinačni pristup i analizu, cenu usluge zajedno definišemo i ugovaramo, u zavisnosti od obima i kompleksnosti poslovanja... a na zadovoljstvo i nas i naseg klijenta.

Kako saznati koliko će me koštati vaše knjigovodstvene usluge?

Ukoliko se ozbiljno bavite ovim poslom ne možete cena knjigovodstvenih usluga napisati u fiksni cenovnik. Za kreiranje cene knjigovodstvenih usluga moraju se pregledati i proceniti svi faktori koji mogu uticati na cenu.

Najvažniji faktori pri odredjivanju cene knjigovodstvenih usluga su:

 • vrsta pravnog lica (privredna društva, paušalci, preduzetnici u sistemu PDV-a ili ne, udruženja...)
 • obim dokumentacije koju je potrebno obraditi na mesečnom nivou
 • proces razmene dokumenata
 • proces unosa operativnih podataka za dalju knjigovodstvenu obradu

 Iako Vam ne možemo napisati tačan cenovnik predstavljamo Vam okvirne cene knjigovodstvanih usluga iz dosadašnjeg iskustva:

 

Okvirni cenovnik knjigovodstvenih usluga

Paušalci
od

30 /mes
 • Osnivanje svih oblika pravnih subjekata
 • Prijave kod svih nadležnih organa
 • KPO knjiga
 • Saveti za ispunjavanje kriterijuma testa samostalnosti
 • Instrukcije za plaćanja mesečnih poreskih obaveza
 • Obračun zarada za zaposlene
 • Savetovanje u vezi izmena poreske regulative
Kontakt

Preduzetnici
od

60 /mes
 • Osnivanje svih oblika pravnih subjekata
 • Prijave kod svih nadležnih organa
 • Konsultantske aktivnosti iz oblasti finansija i poreskih propisa
 • Finansijsko knjigovodstvo
 • Robno knjigovodstvo
 • Analitička evidencija osnovnih sredstava
 • Vođenje propisane PDV evidencije
 • Obračun poreza na dohodak po odbitku
 • Obračun poreza na imovinu i lokalnih taksi
 • Izrada završnog računa i podnošenje finansijskih izveštaja
 • Obračun godišnjeg poreza na dohodak
 • Podnošenje svih vrsta poreskih prijava
 • Obračun zarada zaposlenih
 • Savetovanje iz oblasti primene poreskih propisa i propisa iz oblasti finansija
 • (...)
Kontakt

Mala preduzeća
od

100 /mes
 • Osnivanje svih oblika pravnih subjekata
 • Prijave kod svih nadležnih organa
 • Konsultantske aktivnosti iz oblasti finansija i poreskih propisa
 • Finansijsko knjigovodstvo
 • Robno knjigovodstvo 
 • Analitička evidencija osnovnih sredstava 
 • Vođenje propisane PDV evidencije 
 • Obračun poreza na dohodak po odbitku
 • Obračun poreza na imovinu i lokalnih taksi
 • Izrada završnog računa i podnošenje finansijskih izveštaja
 • Obračun godišnjeg poreza na dobit
 • Podnošenje svih vrsta poreskih prijava...
 • Obračun zarada zaposlenih
 • Interni finansijski izveštaji
 • Interna akta
 • Analiza poslovanja
 • Konsolidovane finansijske izveštaje i Transferne cene
 • (...)
Kontakt

Srednja preduzeća
od

200 /mes
 • Osnivanje svih oblika pravnih subjekata
 • Prijave kod svih nadležnih organa
 • Konsultantske aktivnosti iz oblasti finansija i poreskih propisa
 • Potpuno preuzimanje računovodstvene funkcije  
 • Delimično preuzimanje računovodstvene funkcije   
 • Kontrola računovodstvenog procesa i evidencija
 • Završni račun i sastavljanje finansijskih izveštaja
 • Sastavljanje ključnih poreskih obračuna i prijava 
 • Organizacija računovodstvene funkcije (procesi, procedure, interna akta)
 • Poresko savetovanje 
 • Podrška u procesu digitalne transformacije  
 • Podrška u postavljanju izveštajnog sistema 
 • Konsolidovane finansijske izveštaje i Transferne cene
 • (...)
Kontakt

 

Šta je tačno potrebno navesti za dobijanje cene knjigovodstvenih usluga?​

U svakom slučaju je najbolje da nas kontaktirate i u kratkom telefonskom razgovoru dogovorimo sastanak na kome ćemo Vas saslušati i reći Vam tačnu cenu knjigovodstvenih usluga za vaše preduzeće, radnju...

Kao sto smo već naveli cena računovodstvenih usluga zavisi od dosta faktora:

 • vrsta delatnosti,
 • da li se klijent nalazi u sistemu PDV-a,
 • broju dokumenata,
 • obima poslovanja
 • broja zaposlenih
 • ...