Ljudski resursi sa obračunom zarade

 

Ekspertsko znanje procedura i dugogodišnje iskustvo u ovoj oblasti omogućava nam da pružamo visoko profesionalne kvalitetetne usluge našim klijentima sa apsolutnim zaštitom tajnosti podataka. Mi smo u poziciji da ponudimo sledeće:

 • Izrada Pravilnika o radu u skladu sa Zakonom o radu
 • Izrada Ugovora o radu
 • Konsultacije iz oblasti Zakona o radu uz uključivanje poreskih aspekata
 • Prijava i odjava zaposlenih na sve fondove (Penzijsko, Zdravstveno…)
 • Prijava i odjava vlasnika na fond za samostalnu delatnost
 • Obračun zarada sa izradom poreskih izveštaja PPOPJ i PPOD
 • Obračun svih drugih primanja fizičkih lica (rezidenti ili nerezidenti)
 • Izrada izveštaja iz zarada na zahtev klijenta
 • Izrada godišnje Pojedinačne Poreske Prijave
 • Izrada godišnjeg prijave za utvrđivanje penzionog staža – M4
 • Sporovođenje procedura u okviru obezbeđenja boravišne i radne vize za nerezidente