Finansije i spoljnotrgovinski konsalting

 

Finansije za kompaniju registrovanu u skladu sa srpskim zakonima i propisima i to:

  • Obračun svih vrsta ugovora (oprema, kupoprodaja, zakup, autorski honorari, privremeni i povremeni poslovi, ugovor o delu)
  • Obračun svih vrsta ličnih primanja (plate, dividende, autorski, zakup, ...)
  • Dinarska plaćanja (cesija, kompenzacija, preuzimanje duga)
  • Bankarski konsalting (garancije, akreditivi, obveznice, hartije od vrednosti...)
  • Konsalting kod deviznih plaćanja (preko poslovnih banka, međubankarsko devizno tržište)
  • Spoljnotrgovinski konsalting
  • redovan uvoz-izvoz, privremeni uvoz, oplemenjivanje, lon poslovi, reeksport
  • Poreske konsultacije
  • Zastupanje u poreskoj upravi
  • E-banking